Producţia tipografică şi grafica publicitară înseamnă mai mult decat creativitate si abilităţi. Este nevoie de înţelegerea comunicării, tehnicilor de promovare si comportamentului cumpăratorului. Procesul de design grafic al materialelor tipărite trebuie sa ţină cont de elementele ce definesc identitatea vizuală, pentru a transmite eficient si coerent mesajul către publicul vizat. O creaţie grafică de calitate aduce importante beneficii: impunerea unei imagini profesionale, demonstrarea unei strategii de comunicare coerente, diferenţierea faţă de concurenţă, recunoaşterea cu uşurinţă a brandului. Realizăm la standarde de înaltă calitate: TEHNOREDACTARE PUBLICAŢII o cărţi, reviste, ziare, cataloage ş.a. TIPIZATE o facturiere, chitanţiere, avize, monetare, NIR, registre de casă etc. ŞTAMPILE COPERTĂRI LUCRĂRI DE DIPLOMĂ ECUSOANE CĂRŢI DE VIZITĂ AFIŞE o de mici şi mari dimensiuni POSTERE FLUTURAŞI PLIANTE BROŞURI RECLAME TIPĂRITE PERSONALIZARE PRODUSE PROMOŢIONALE o Mape prezentare o Agende personalizate (pagini inserate) o Instrumente de scris personalizate o Calendare - design şi personalizare o Plicuri personalizate CREAŢIE GRAFICĂ o etichete şi design ambalaje Copyright © 2011 DIMI Toate drepturile rezervate. creat de MMVISION